bouwkwaliteit geborgd

Ontzorging door het leveren van deskundig personeel, advies of training.

Onze diensten

Met de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verandert er veel. Weet u al precies welke impact de wetten voor uw gemeente heeft? Wij ondersteunen u op alle fronten. We onderzoeken mogelijke knelpunten en adviseren u hoe u daarmee om kunt gaan. We bieden voorlichting over wat de veranderingen voor u teweegbrengen. En met ons goed opgeleide personeel helpen we u met het uitvoeren van uw plannen. Wij nemen u uw werk en zorgen uit handen door het leveren van vakkundige vergunningverleners Wabo, toezichthouders Wabo, Juristen Wabo en stedenbouwkundigen.

Academy

Wij bieden u trainingen op maat, zodat u goed voorbereid bent op de implementatie van de wetswijziging. Aan de hand van uw vragen en wensen stellen we het opleidingsprogramma samen zo efficiënt mogelijk vast.

Lees meer »

Advies

In een persoonlijk gesprek behandelen we graag alle vragen die u heeft met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zullen bouwprojecten wel gecontroleerd worden volgens de normen die voor u van belang zijn? Worden uw werkprocessen complexer? Levert het u meer werk op of moet u misschien wel medewerkers laten gaan? Laat ons u adviseren.

Lees meer»

Onze mensen

Bij Borg BWT werken we altijd met goed opgeleid personeel. Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis zijn we thuis in alle aspecten binnen het bouw- en woningtoezicht. We slaan een brug tussen de belangen van alle verschillende partijen zonder daarbij het doel uit het oog te verliezen. Namelijk het borgen van de bouwkwaliteit.

Vergunningverleners Wabo

Onze vergunningverleners Wabo zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving voor het bouwen. Afhankelijk hiervan en het beleid dat gevoerd wordt, zijn zij in staat om bouwplannen te toetsen. We toetsen de plannen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012. Ook zijn ze bekend met het toetsen aan welstandscriteria. Zo kunnen zij toetsen of de plannen in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning en voldoen aan uw beleid.

Lees meer »

Toezichthouders Wabo

Onze toezichthouders Wabo controleren lopende bouwprojecten en bestaande bouw. Ze houden ter plaatse toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden, veiligheidseisen of handhaven op de regels voor bestaande bouw. Ze informeren en adviseren de verschillende betrokken partijen waar mogelijk, zijn aanspreekpunt voor bewoners en grijpen in waar nodig.

Lees meer »

Juristen Wabo

Adviseren en/of procederen, onze juristen Wabo zijn van alle markten thuis. Ze gaan geen obstakel uit de weg om het maatschappelijk belang te behartigen. Ze zijn bekend met de juridische procedures en hebben gevoel voor politieke sensitiviteit die nieuwbouwprojecten en handhaving van bestaande bouw met zich meebrengen.

Lees meer»

Stedenbouwkundigen

Onze stedenbouwkundig experts zijn thuis in ruimtelijke ordening, bouwkunde en planologie. Ze helpen ideeën en initiatieven om te zetten in concrete plannen, met oog voor kwaliteit en gevoel voor maatschappelijk belang.

Lees meer »