Terugblik VBWTN 2022

Terugblik VBWTN 2022

Terugblik VBWTN 2022 Borg Groep was dit jaar uiteraard weer aanwezig bij het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland! Vanuit Borg Groep hechten wij veel waarde aan actuele kennis en persoonlijke aandacht. We zijn daarom altijd op zoek naar...

Inwerkingtreding Omgevingswet

Inwerkingtreding Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet laat nog op zich wachten. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer middels een kamerbrief over de inwerkingtreding van de Ow, dat de...