ACADEMY VOOR OPDRACHTGEVERS: VOORBEREID OP VERANDERING

 

BEGELEIDING OP MAAT

Wij verzorgen opleidingen, cursussen, trainingen en workshops op basis van open inschrijving, maar kan tevens incompany verzorgd worden. Aan de hand van uw behoeften kijken we samen met u naar een passende oplossing. Onze opleidingen behandelen onderwerpen zoals:

  • De Omgevingswet (Ow)
  • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
  • Van BWT naar Wkb
  • Het Bouwbesluit 2012
  • De Wet ruimtelijke ordening (Wro)
  • Bouw- en sloopveiligheid
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving 2021 (Bbl)

Wees voorbereid op wat er komen gaat, wanneer de nieuwe wet in werking treedt en leg alvast waardevolle contacten. We kunnen met u meedenken over de consequenties van deze veranderingen voor uw medewerkers. Zo voorkomen we verrassingen en blijft het bouw- en woningtoezicht geborgd.

Praktijkgerichte benadering
Elk programma kunnen wij op basis van uw behoeften op maat verzorgen. We zorgen voor interactieve sessies, waarin we uitgebreid ingaan op uw vraagstukken in relatie tot uw praktijksituatie.

WAARMEE U REKENING DIENT TE HOUDEN?

Met de komst van nieuwe wetten, besluiten en verordeningen binnen de fysieke leefomgeving kan het lastig zijn om volledig op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Wij kunnen u en uw medewerkers begeleiden en voorbereiden op de ontwikkelingen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING IN TIJDEN VAN VERANDERING

Met onze jarenlange ervaring in de sector zijn we goed gepositioneerd om u te begeleiden tijdens de overgang naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We analyseren wat de wetswijzigingen voor u betekenen, zowel financieel als organisatorisch. Bovendien bieden we gericht advies over hoe u uw organisatie het beste kunt aanpassen of uw processen kunt optimaliseren. Indien nodig kunnen we professionals leveren die u ondersteunen bij uw taken binnen het fysieke domein.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!