Voorlichting

We kunnen u en uw medewerkers exact vertellen wat er gaat gebeuren. Welke gevolgen dit voor u en uw medewerkers kan hebben. Hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hoe alle verschillende partijen in het nieuwe stelsel zullen samenwerken en wat er van alle betrokkenen verwacht wordt.

We kunnen een training incompany verzorgen (op uw eigen locatie) of op een andere locatie, al dan niet als open inschrijving. 

In een training kunnen we u voorlichten over één of een combinatie van de volgende onderwerpen:  

  • De Omgevingswet
  • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Impact BWT naar Wkb
  • Bouwbesluit 2012
  • Ruimtelijke Ordening
  • Bouw- en sloopveiligheid

Wees voorbereid op wat er komen gaat, wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Leg alvast nuttige contacten. Ook kunnen we spreken over de consequenties voor uw medewerkers. Zo staat niemand straks voor verrassingen en blijft het bouw- en woningtoezicht geborgd.

We geven een training altijd vorm op basis van uw kennisbehoefte. We nemen uitgebreid de tijd voor uw vragen en bespreken praktijksituaties.

Begeleiding

Wij hebben met onze jarenlange ervaring de kennis om u te begeleiden naar de livegang van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We onderzoeken voor u wat de gevolgen van de wetswijzigingen zijn, bijvoorbeeld financieel of op organisatorisch vlak. We brengen gericht advies uit over hoe u uw organisatie kunt samenstellen of processen kunt vormgeven. Ook bieden we professionals om u te helpen bij uw taken binnen bouw- en woningtoezicht.