detachering

Vakkundig personeel

Wij kunnen u voorzien van deskundig opgeleide mensen die goed op de hoogte zijn van de omgevingsfactoren die van groot belang zijn bij bouwprojecten. Nieuwbouw of bestaande bouw, woningen, winkels of grote bedrijfspanden, ze weten aan welke technische eisen het pand moet voldoen. Past het bouwwerk binnen het vigerende bestemmingsplan, voldoet het aan de welstandsnormen, en hoe moet dat straks gecontroleerd worden? Is de veiligheid van de omgeving geborgd bij de uitvoering van bouwprojecten? Wij helpen u het proces door.

vergunningverleners wabo

Onze vergunningverleners Wabo zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving voor het bouwen. Afhankelijk hiervan en het beleid dat gevoerd wordt, zijn zij in staat om bouwplannen te toetsen. We toetsen de plannen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012. Ook zijn ze bekend met het toetsen aan welstandscriteria. Zo kunnen zij toetsen of de plannen in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning en voldoen aan uw beleid.

Lees meer »

Toezichthouders wabo

Onze toezichthouders Wabo controleren lopende bouwprojecten. Ze houden ter plaatse toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en veiligheid van de omgeving. Ze adviseren de verschillende betrokken partijen, zijn aanspreekpunt voor bewoners en grijpen in waar nodig.

Lees meer »

Juristen Wabo

Adviseren en/of procederen, onze juristen Wabo zijn van alle markten thuis. Ze gaan geen obstakel uit de weg om het maatschappelijk belang te behartigen. Ze zijn bekend met de juridische procedures en hebben gevoel voor politieke sensitiviteit die nieuwbouwprojecten en handhaving van bestaande bouw met zich meebrengen.

Lees meer»

Stedenbouwkundigen

Onze stedenbouwkundig experts zijn volledig thuis in ruimtelijke ordening, bouwkunde en planologie. Ze helpen ideeën en initiatieven om te zetten in concrete plannen, met oog voor kwaliteit en gevoel voor maatschappelijk belang.

Lees meer »