vergunningverleners Wabo

alle aspecten

Onze vergunningverleners Wabo weten precies aan welke eisen bouwplannen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de benodigde omgevingsvergunning. We toetsen de tekeningen aan o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012. Ook zijn ze goed in het toetsen aan de gestelde welstandsnormen. Zo kunnen ze de plannen volgens al uw eisen controleren.

Onze vergunningsverleners Wabo zijn communicatief sterk en weten zich goed in te leven in lokale thema’s. Daarbij passen zij zich goed aan, aan de werkomgeving en organisatiecultuur. Ze weten precies aan welke eisen bouwplannen moeten voldoen. Ze toetsen de plannen aan de bouwvoorschriften en kunnen omgaan met de meest complexe vraagstukken. Ook de omgevingsveiligheid wordt hierin niet uit het oog verloren. Van een uitbouw aan een bestaand pand tot aan complete winkelcentra, niets is hen vreemd.

Onze vergunningverleners Wabo maken een inschatting van mogelijke risico’s en sturen aan op werkbare oplossingen.

Wanneer bouwplannen ergens niet aan voldoen, dan zijn zij goed in staat de reden helder over te brengen aan de aanvrager. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. Indien de plannen niet haalbaar zijn dan kunnen ze dat op een professionele wijze duidelijk maken.

Met oog voor detail analyseren onze vergunningverleners Wabo de diverse aspecten van de bouwplannen. Ze melden noodzakelijke aanpassingen in de plannen en adviseren de aanvrager. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012, geven zij een positief advies tot het verlenen van de fel begeerde omgevingsvergunning.

Het uiteindelijke doel van de gemeente, de inwoners, projectontwikkelaars en opdrachtgevers, is een prettige en veilige leefomgeving te creëren. Daar zorgen we samen voor.

Neem contact met ons op

We bespreken graag de mogelijkheden om uw flexibele schil te borgen door onze professionals. Laat hier uw bericht achter en we nemen contact met u op.

info@borgbwt.nl

E-mailadres