juristen bouw

hart voor handhaving

Adviseren, handhaven of procederen, onze juristen zijn van alle markten thuis. Ze gaan geen obstakel uit de weg wanneer de veiligheid of leefbaarheid van uw omgeving in het geding komt. Ze hebben oog voor de verschillende belangen die bij bouwprojecten en handhaving van bestaande bouw komen kijken.

Onze juristen zijn specifiek onderlegd in onder andere de Wabo en Wkb. Ze adviseren u over beleid omtrent bouwprojecten en zijn thuis in regelgeving rond bouwveiligheid, horeca, evenementen en diverse ontheffingen. Ze vertegenwoordigen uw stem bij handhavings- en vergunningszaken.

Met hun inhoudelijke kennis en ervaring met gemeentelijk politiek sensitieve onderwerpen zijn ze de onmisbare mensen binnen uw bestuur.

Ze doorlopen vakkundig het hele handhavingstraject en schuwen procedures, maar zoeken naar een passende oplossing. 

Met raad en daad, advies en inzichten staan ze de vergunningverleners en toezichthouders bij.

De regelgeving waaraan gebouwen en bouwwerken minimaal aan moeten voldoen, zijn er om het algemeen belang van een gezonde fysieke leefomgeving te dienen. En moeten dus ook opgevolgd worden.

Daarvan zijn onze juristen overtuigd. Samen met u zullen ze er alles aan doen om dit te bereiken. Duidelijk en helder; hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Neem contact met ons op

We bespreken graag de mogelijkheden tot het detacheren van vakkundig personeel aan u. Tenslotte gaat het om de veiligheid, kwaliteit en de leefbaarheid van uw fysieke leefomgeving en wilt u zeker weten dat we met u op één lijn zitten.

info@borgbwt.nl

E-mailadres