Stedenbouwkundigen

visie op wonen en werken

Onze stedenbouwkundige experts zijn thuis in de  ruimtelijke ordening, bouwkunde of planologie. Ze helpen ideeën en initiatieven om te zetten in concrete plannen, met oog voor kwaliteit, kosten en regelgeving. 

Uw visie op ruimtelijk beleid vormt het uitgangspunt voor onze stedenbouwkundigen. Ze adviseren u over mogelijkheden en initiërenen en ontwikkelen nieuw beleid. Zij handhaven uw beleid binnen de gemeente en sturen ontwerpers en projectontwikkelaars aan. 

Hoe haalbaar zijn de ideëen voor nieuwe wooninitiatieven? Sluiten de plannen voor een nieuw winkelcentrum aan bij uw plannen voor de openbare ruimte? 

Onze stedenbouwkundigen kunnen het u precies vertellen. Ze vormen de schakel tussen uw visie en de verschillende disciplines die betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. 

Innovatief, creatief en deskundig geven onze stedenbouwkundigen vorm aan uw stedelijk beleid. Alle wensen van de verschillende betrokkenen wegen ze tegen elkaar af om te komen tot een prettige leefomgeving voor alle inwoners, werkenden en ondernemers.

Stedenbouwkundige studies, beleidsnota’s, ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen of beeldkwaliteitplannen? Ze draaien er hun hand niet voor om. Ze voeren enthousiast de regie over de uitwerking van bouwplannen binnen de gestelde kaders van het beleid.

Neem contact met ons op

We bespreken graag de mogelijkheden tot het detacheren van vakkundig personeel aan u. Tenslotte gaat het om de veiligheid, kwaliteit en de leefbaarheid van uw fysieke leefomgeving en wilt u zeker weten dat we met u op één lijn zitten.

info@borgbwt.nl

E-mailadres