Kan de kwaliteitsborger het bouwproces laten stilleggen?

De kwaliteitsborger is niet bevoegd om een stilleggingsprocedure te starten. Dat blijft een taak van de gemeente. Die kan overgaan tot een stilleggingsprocedure op basis van informatie van de kwaliteitsborger. De enige consequentie die de kwaliteitsborger kan...

Wanneer vindt de risicobeoordeling plaats?

Gesteld is dat de risicobeoordeling bij de aanvraag plaatsvindt. Maar vermoedelijk wordt deze beoordeling een nader in te dienen stuk. Dan moet de risicobeoordeling dus uiterlijk 3 weken voor de aanvang van het project ingediend zijn. Het borgingsplan is gekoppeld aan...

Wie bepaalt welk instrument de kwaliteitsborger gebruikt?

Dit is aan de kwaliteitsborger in overleg met de opdrachtgever. Het instrument en de kwaliteitsborger moeten altijd in het register staan. Het bevoegd gezag kan dit niet voorschrijven. Ze kunnen alleen controleren of het gekozen instrument en de kwaliteitsborger...