Is een opleverdossier nodig bij een vergunningvrije verbouwing?

Er zijn twee dossiers die opgeleverd kunnen worden. Aan de opdrachtgever moet een consumentendossier verstrekt worden. Dat geldt voor elk bouwwerk. Het dossier bestemd voor bevoegd gezag is alleen van toepassing bij de vergunnigsplichtige bouwwerken, die onder het...

Aan welke eisen moet een consumentendossier voldoen?

Het consumentendossier is verplicht voor alle bouwwerken. Dat geldt ook voor kleine verbouwingen zoals een aanbouw. In de praktijk worden daarbij niet altijd echte bouwtekeningen gebruikt maar bijvoorbeeld bestaande tekeningen of kopieën daarvan. Het is nog niet...

Is het opleverdossier verplicht voor alle bouwwerken?

Het is verplicht om bij de oplevering van een bouwwerk een dossier aan de opdrachtgever te geven. Dit geldt voor alle bouwwerken en alle opdrachtgevers, zakelijke en consumenten. En dit is direct verplicht bij het ingaan van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen....

Wat moet er in het opleverdossier staan?

De aannemer of bouwer is verplicht een dossier aan de opdrachtgever te geven bij de oplevering van het bouwwerk. Hierin documenteert hij dat hij aan de eisen uit het aanneemcontract voldoet. De eisen die aan dit dossier gesteld zullen worden staan nog niet vast.