Vanaf wanneer moeten bouwwerken aan de Wkb voldoen?

De ingangsdatum voor gevolgklasse 1 bouwprojecten is 1 januari 2021. Dat houdt in dat alle bouwprojecten waarvan de vergunning na 1 januari 2021 wordt aangevraagd, aan de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moeten voldoen. Dit geldt niet voor de nieuwe...

Mag het opleverdossier digitaal worden aangeleverd?

In de Wkb staat niet expliciet beschreven dat het consumentendossier schriftelijk geleverd moet worden. Daar kunnen we uit opmaken dat het toegestaan is het opleverdossier digitaal te leveren.

Geldt de Wkb volledig voor alle bouwprojecten per 1 januari 2021?

Na de livegang van de wet kan de toelatingsorganisatie benoemd worden. Daarna moet bijvoorbeeld het register voor de instrumentaanbieders en de kwaliteitsborgers samengesteld worden. In de tussentijd kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dus nog niet naar...