OPLEVERDOCUMENTATIE

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Is een opleverdossier nodig bij een vergunningvrije verbouwing?

Voor elk bouwwerk moet aan de opdrachtgever een consumentendossier worden verstrekt. Echter, het dossier dat bestemd is voor het bevoegd gezag is enkel van toepassing op vergunningplichtige bouwwerken die onder het nieuwe stelsel vallen.

Is het opleverdossier voor alle bouwwerken verplicht?

Ja, bij de oplevering van elk bouwwerk is het verplicht om een dossier aan de opdrachtgever te geven. Dit is meteen van kracht bij de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is wel mogelijk om hierover specifieke onderlinge afspraken te maken.

Aan welke eisen moet een consumenten dossier voldoen?

Het consumentendossier is verplicht voor alle bouwwerken, inclusief kleinere verbouwingen zoals aanbouw. De exacte inhoud kan variëren; soms worden bestaande tekeningen of kopieën hiervan gebruikt. De specifieke eisen voor het consumentendossier volgens de Wkb worden nog vastgesteld.

Wat moet er in het opleverdossier staan?

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer of bouwer een dossier aan de opdrachtgever verstrekken. Dit dossier toont aan dat is voldaan aan de eisen uit het aanneemcontract. De precieze vereisten voor de inhoud van dit dossier zijn momenteel nog niet vastgesteld.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!