WETGEVING EN
PROCEDURES

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom begint de invoering van de Wkb bij gevolgklasse 1?

Bouwprojecten in gevolgklasse 1 zijn het minst risicovol. Door hier te beginnen, kunnen betrokken partijen ervaring opdoen met de nieuwe processen rond kwaliteitsborging voordat ze worden toegepast op bouwprojecten met een hoger risico.

Vanaf wanneer moeten bouwwerken aan de Wkb voldoen?

Bouwprojecten in gevolgklasse 1 moeten vanaf 1 januari 2024 voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt in dat bouwprojecten waarvoor na deze datum een vergunning wordt aangevraagd, onder deze wet vallen.

Mag het opleverdossier digitaal worden aangeleverd?

Ja, de Wkb geeft niet expliciet aan dat het consumentendossier fysiek moet worden verstrekt. Dit betekent dat het waarschijnlijk is toegestaan om dit dossier digitaal aan te leveren.

In welke mate gaan de leges naar beneden door de invoering van deze wet?

De intentie van de wetgever is dat de leges met 30% verminderen. Het is echter afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt en in welke mate de leges daadwerkelijk zullen dalen.

Geldt de Wkb volledig voor alle bouwprojecten per 1 januari 2024?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal niet per 1 januari 2024 voor alle bouwwerken gelden. Er is een gefaseerde invoering van zogenoemde gevolgklassen gepland, waarbij de wet geleidelijk aan wordt uitgerold.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!