TOEZICHTHOUDERS WABO

TOEZICHT EN INSPECTIE

Onze toezichthouders Wabo spelen een cruciale rol bij het handhaven van de bouwstandaarden in zowel nieuwe als bestaande bouw. Ze voeren ter plaatse inspecties uit, verzekeren dat veiligheidseisen worden nageleefd en handhaven de regels voor bestaande bouw.

Communicatie en advisering
Een belangrijk aspect van de functie is het effectief communiceren met verschillende belanghebbenden. Onze toezichthouders fungeren als primaire aanspreekpunt voor bewoners, informeren en adviseren betrokken partijen, en treden proactief op waar nodig. Wij voorzien u van deskundige professionals die goed op de hoogte zijn van de omgevingsfactoren die van groot belang zijn bij bouwprojecten. Nieuwbouw of bestaande bouw, woningen, winkels of grote bedrijfspanden, ze weten aan welke technische eisen het bouwwerk pand moet voldoen. Past het bouwwerk binnen het vigerende bestemmingsplan, voldoet het aan de welstandsnormen, en hoe moet dat straks gecontroleerd worden? Is de veiligheid van de omgeving geborgd bij de uitvoering van bouwprojecten? Wij helpen u het proces door.

HANDHAVING EN COMPLIANCE

Toezichthouders controleren niet alleen, maar zorgen ook voor naleving. Als er inconsistenties zijn tussen het uitgevoerde werk en de wet- en regelgeving, wordt dit besproken met betrokken partijen en waar nodig opgelost. Ze zetten zich in om overtredingen te voorkomen, op te lossen, en te handhaven indien nodig.

Streven naar uitstekende bouwresultaten
Het einddoel is altijd duidelijk: een duurzaam, technisch kwalitatief en veilig bouwwerk en te realiseren. Onze toezichthouders zijn vastberaden en werken er hard aan om dit doel samen met alle belanghebbenden te bereiken.

Aan de hand van een vooraf gestelde risicoanalyse of inschatting worden afspraken gemaakt voor inspectie op o.a. constructieve veiligheid, brandveiligheid en gezondheid. Er zal aan de minimaal gestelde eisen voldaan moeten worden, voordat de Toezichthouder Wabo positief advies verstrekt.

Een cruciale verbindingsbrug
De Toezichthouders Wabo slaan de brug tussen gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners. Door continu overleg te plegen, vertegenwoordigen ze de stem van uw organisatie en waarborgen de belangen van betrokken partijen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

We nemen graag de tijd voor een persoonlijk gesprek. Tenslotte gaat het om de veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid van uw fysieke leefomgeving.

Bel ons!

+31 (0)79 820 09 94

Whatsapp ons!

Mail ons!

Info@borgbwt.nl

Bedrijfsgegevens

Borg BWT
KvK: 76218511
Btw-nummer: NL860549446B01

Zilverstraat 69,
2718 RP Zoetermeer