KWALITEITSBORGER

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat weet de kwaliteitsborger over constructieve bouwveiligheid?

De kwaliteitsborger speelt een centrale rol in het toezien op constructieve bouwkwaliteit. Voor deze taak is specifieke kennis vereist, die is vastgelegd in specifieke opleidingsinstrumenten. Het minimale niveau voor deze kennis wordt bepaald door AMVB/MR.

Kan een kwaliteitsborger het bouwproces stilleggen?

Nee, de kwaliteitsborger heeft niet de bevoegdheid om het bouwproces stil te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeente. Echter, op basis van de informatie van de kwaliteitsborger kan de gemeente besluiten tot stillegging. De voornaamste actie van een kwaliteitsborger kan bestaan uit het weigeren van een opleververklaring.

Wanneer vindt de risicobeoordeling plaats?

De risicobeoordeling wordt doorgaans uitgevoerd bij het indienen van een aanvraag. Echter, het is mogelijk dat deze beoordeling later als een afzonderlijk document moet worden ingediend, in ieder geval 3 weken voor de start van het bouwproject.

Wie bepaalt welk instrument de kwaliteitsborger gebruikt?

De keuze van het instrument wordt gemaakt door de kwaliteitsborger in samenspraak met de opdrachtgever. Het gekozen instrument en de kwaliteitsborger moeten beide in het officiële register staan.

Wie is er verantwoordelijk voor het opleverdossier als er geen aannemer is?

Als er directe zakelijke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en leveranciers, zonder tussenkomst van een aannemer, dan is er geen opleveringsdossier of formele kwaliteitsborging vereist.

Is een kwaliteitsborger hetzelfde als een bouwopzichter van een architectenbureau?

Nee, de kwaliteitsborger en bouwopzichter van een architectenbureau vervullen verschillende rollen. Een kwaliteitsborger werkt onafhankelijk, toetst risico gestuurd en controleert of een bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Wat is de procedure bij interne afkeuring voor de aannemer?

Als de aannemer tijdens interne controles fouten ontdekt, dienen deze gedocumenteerd en hersteld te worden. Het is raadzaam dit te doen voordat de kwaliteitsborger deze fouten identificeert.

Welke eisen gelden voor kwaliteitsborgers?

Kwaliteitsborgers moeten een door de overheid goedgekeurd instrument gebruiken, zoals een certificeringsregeling, waarin hun eisen worden beschreven. Ze moeten ook voldoen aan minimumeisen zoals opleiding en ervaring, en mogen niet betrokken zijn bij andere fasen van het bouwproject.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!